Може да управлявате собствен хотел или той да бъде собственост на друг. Без значение, всеки независим, на франчайзинг или оперативен лизинг хотел, има нужда от бизнес план. Дали в етапа преди откриването, функциониращ или във фаза на ре-позициониране, писменият бизнес план осигурява пътната карта за комбиниране на стратегия, оперативна дейност и финансова прогноза.

Но защо да го пишем?

Първо, ще имате нужда от финансиране. Инвеститори, банки и наемодатели - ще изискат копие. Второ, за да подобрите резултатите на своя хотел, имате нужда от стратегическо планиране.

Трябва Ви бизнес план.

Истинската стойност на създаването му не е в това да имаш завършен продукт. Тя е в безценната значимост на проучването, анализирането и мисленето за хотелския бизнес по един систематичен начин. Писането на бизнес план не отнема твърде много време и помага да избегнете скъпи и вероятно катастрофални грешки в бъдеще. Разбира се, това е индивидуално.

Внимателно водете бележки за източниците на информация и финансовия анализ.

Ето как може да напишете бизнес план чрез отговор на ключови въпроси. За най-добър резултат, стремете се към прост, разбираем и реалистичен план, лесен за четене.

Следвайте тези предложения за бизнес план на хотел, за да изградите и финализирате документа:

 

1. Обобщение

Напишете тази част последна. Трябва да е максимум 1 страница и да включва:

 • Къде се намира хотелът? Каква е локацията? Колко звезди е категорията? Брой стаи и заведения?
 • Каква е мисията на Вашата хотелска компания?
 • Какви хотелски продукти и услуги предлагате? С какво сте уникални?
 • Кои ще са гостите Ви? Каква е ситуацията на пазара? Кои са ключовите тенденции?
 • Каква е прогнозата за 3 до 5 години (представете само цифри за печалба и загуба), използвайте параметри за прогнозна заетост, цена?
 • Ако е нужен заем, каква е сумата и как ще бъде използвана?
 • Кои са крайъгълните камъни и цели? Напр. Да постигнем Х за време Y ...

2. Описание на компанията

Тук бизнес планът предоставя детайлно описание на Вашата компания и бизнес.

 • Каква е Мисията, в 1 ред? Обяснява водещия принцип в бизнеса.
 • Избройте специфичните цели и задачи.
 • Кои са главните конкурентни предимства на Вашата компания? В какво сте силни.
 • За функциониращи хотели, какви са финансовите резултати за последните 5 години?
 • Какъв професионален опит, умения и силни страни притежавате?
 • Списък на съдружници и акционери, форма на управление?

3. Концепция и уникално предложение

Дайте представа за концепцията за търговската марка на Вашия хотел. Да, необходима Ви е такава концепция.

 • Какъв е хотелският Ви продукт? Колко стаи, какви удобства и развлечения има?
 • Какви услуги ще предлагате? Как ще се предоставя обслужването?
 • Представете „Пътна карта за престоя на госта“ – какво ще получи Вашия гост от А до Я?
 • Ще бъде ли Вашата търговска марка уникална и привлекателна за клиентите?
 • Проучили ли сте данни за конкурентите? Или хотелски вериги, тяхната концепция?
 • Ще патентовате ли интелектуална собственост?

4. Индустрия и пазар

Анализът на хотелиерския бранш и пазар е критичен за решенията във Вашия бизнес план.

 • Как се променя индустрията? В краткосрочен и дългосрочен план? Как това ще се отрази на хотела?
 • Кои са критичните политически, социални, технологични и екологични влияния? Има ли данъчни преференции, мораториуми, стимулиране?
 • За нови хотели, какви бариери за навлизане на пазара съществуват?
 • Какъв е размерът на туристическия пазар за Вашата дестинация? Посетители и нощувки на годишна база?
 • Какво е предлагането на хотелски стаи в момента? Какви други варианти за настаняване се предлагат в района?
 • Разбивка на пазара. Какво и колко е предлагането за различните по категория звезди?
 • За нови хотели, какво налага необходимостта от предлагане на нови хотелски стаи? Тенденции?

5. Конкуренти

Определете конкурентите и пазарните сегменти, за да подкрепите твърденията на бизнес плана.

 • Кои са Вашите преки конкуренти на местния пазар? Има ли индиректни конкуренти?
 • Какви са техните предимства, недостатъци, средни цени, заетост и пазарен дял?
 • Използвайте анализ на конкурентите с рамка на техните силни и слаби страни и т.н.
 • Визуализирайте картината с изображение на локацията от туристически онлайн карти.

6. Таргет гости

Бизнес планът на хотела трябва да съдържа профил на настоящите и клиентите, които целите да привлечете.

 • Кои гости са Ваш таргет? Бизнес, с цел почивка, микс?
 • За всеки тип – каква са техните демографски и социум-икономически характеристики? Млади, от средна класа, с цел туризъм, гости от Русия, Германия, Скандинавските страни?
 • Защо ще изберат Вашия хотел? С какви предимства сте атрактивни за тях?
 • Какви други клиенти съществуват, към които трябва да се насочите? Дистрибутори, туроператори, организатори на сватби и т.н.

7. Маркетинг

Сега, добавете маркетинг стратегия към Вашия бизнес план. Трябва да помислите за маркетинга, продажбите (каналите на дистрибуция) и как ще управлявате приходите.

          Маркетинг стратегия

 • Каква е позицията на хотелския Ви бранд? Как гостите ще Ви разпознаят и изберат?
 • За всеки сегмент, как ще промоцирате, маркетирате и продавате своите оферти?
 • Какви безплатни и евтини тактики съществуват, за да намалите разходите за маркетинг и реклама?
 • Какви медии ще използвате, защо и колко често? Какъв е прогнозният разход за всяка?
 • Какъв уеб сайт, онлайн маркетинг и оптимизация ще са необходими?
 • Какъв PR, събития и други тактики за офлайн промоция могат да се прилагат?
 • Допълнителни разходи?
 • Как се сравнява всичко това с тактиките на конкурентите? Как предвиждате да се диференцирате от тях?

          Продажби и дистрибуция

 • Как ще продавате стаите и допълнителните услуги? Онлайн, офлайн, директно, индиректно?
 • Какви трети канали за дистрибуция ще използвате и кои онлайн травъл агенции (OTAs)?
 • Ще изработвате или използвате собствен уеб сайт и офис за директни продажби?
 • Колко посетители са ви нужни на уеб сайта, за да превърнете X% от трафика в резервации?
 • Мислили ли сте колко ще печелите от всеки канал? Как може да максимизирате продуктивността?
 • Ще продавате ли през туристически офиси или агенти партньори?
 • Какви технологии ще използвате? Инструменти на собствен сайт или софтуер за управление на каналите за дистрибуция?
 • Как ще управлявате наличностите за продажба? Трябва ви система за продажби с коригираща количествата система, в реално време. За най-ефективни продажби – свързана с хотелския софтуер.
 • Ще имате ли конферентни зали или ще работите с външни такива? Кой ще управлява продажбите и координира дейността?

          Управление на приходите и производителността

 • Ценовата Ви стратегия съобразена ли е с проучване на местните и директни конкуренти?
 • Къде се намира хотелът ценово – в ниския, висок, среден сегмент? Кои са ключовите нива на цените?
 • Какви правила за резервации, депозити, отказ и престой ще прилагате? Какви ограничения ще наложите? Минимален престой, затворени дати за пристигане, сезонно затваряне, затваряне на канали за продажби ...
 • Как ще стимулирате ранни записвания?

8. Оперативна дейност

Проактивно планиране на оперативната дейност (срещу реактивно „Гасене на пожари“) е плюс за бизнес плана. Обяснете ежедневната дейност на хотела, разположение, отдели, хора, услуги и комуникации.

 • Как ще набирате, обучавате, ръководите и оценявате представянето на екипа си?
 • Какви конкретни задължения ще имат служителите? За какви длъжности ще набирате хора?
 • Какви количествени критерии ще използвате? (Ресторант, Хотелско домакинство, Рецепция, Транспорт ...)
 • Какви заведения за хранене и напитки ще имате? Какво оборудване и доставки са необходими? Кога? И как ще ги организирате?
 • Имате ли планове за текуща и спешна техническа поддръжка? Каква организация за безопасност предвиждате – пожарна, безопасност на труда, медицинско обслужване?
 • Изискват ли се разрешителни? Застраховки?
 • Какви ремонти се планират? Технически спецификации? Договори за поддръжка?
 • Кога е открит хотелът? Какво е работното време на заведенията и отделите?
 • Това е само базата. Има редица детайли, които може да изискват допълнително обяснение.

9. Мениджмънт на хотела

Инвеститорите ще изискат CVта и професионален опит. Подсигурете убедителна информация за мениджърския екип.

 • Каква организационна структура съществува? Как ключовите служители ще постигат и отчитат резултати?
 • Какъв опит, квалификация и способности притежават ключовите фигури в организацията?
 • Кой каква отговорност носи за изпълнението на бизнес плана?
 • Кои директори и мениджъри са партньори, акционери? Проценти? Колко са ангажирани?

10. Финанси

В зависимост от адресата, финансовата част може да присъства и по-напред в бизнес плана.

 • Каква е прогнозата за ключови цифри: заетост, средна цена, среден приход от стая?
 • Имате ли графично изображение на паричния поток? Какво се случва при разминаване от 10% нагоре или надолу?
 • Ако бизнес планът е за инвеститори – каква сума Ви е необходима, кога и защо?
 • Каква е очакваната възвръщаемост на инвестицията? За какъв период?
 • Кога да очакват своята печалба?

11. Планиране на проекта

В бизнес плана включете план за откриването, възвръщаемост и оперативна дейност.

 • Кои са ключовите крайъгълни камъни?
 • Човешки ресурси? Маркетинг и продажби? Договаряне?
 • Направете график за проверка на изпълнението.
 • Нормативна уредба? Срокове?

След като са ясни ключовите моменти и срокове, голяма част от изпълнението на плана е гарантирана.

12. Допълнение

Дали планът се изготвя за Вас, за инвеститор, банки, наемодатели или Вашия екип – постарайте се да задържите интереса им с ясен и разбираем текст. Използвайте графики, таблици и отделни параграфи, избягвайте сложни изречения (като това). Използвайте допълнително приложение, за да представите детайлни данни, източници и препоръки.

Това критично обмисляне е задължително преди отварянето на хотела (и гмуркане в дълбокото) или при проект за ре-позициониране. Няма да съжалявате за вложените усилия и време в проучване на всички аспекти от хотелската стратегия, маркетинг, технологии, оперативна дейност, финанси и възвръщаемост на инвестицията.

Така че, захващайте се и успех! И късмет!

В случай, че се нуждаете от допълнителна помощ, оставете коментар или се свържете с мен. Не се тревожете сами!