Аутсорсингът на продажбите в хотелиерството е прекрасен начин да увеличиш търговския си екип и да разраснеш бизнеса. Често обаче мениджърите се въздържат да възложат на външна фирма своите функции по отношение на продажбите, защото ги приемат за ключови за маркетинговата си стратегия. Загубата на каквато и да било степен на контрол върху всеки аспект от процеса на продажбите може да бъде труден.

          В други случаи, става въпрос за страха от непознатото. Трудно е да си представиш, че друга компания ще презентира правилно твоя бранд. Мениджърите имат нужда да владеят очакванията и преживяванията на гостите. Въпреки тези притеснения, съществуват редица бизнес и оперативни предимства при аутсорсинга на продажбите.

 

Какво може да допринесе за вашата компания аутсорсингът на продажбите? 

Купувачите може да имат повече достъп до информация от всякога, но все още има нужда от компетентни търговци да отговарят на въпроси и да предоставят личен контакт. Много компании имат трудности да намират нови потенциални клиенти, да увеличат процента на реализация при тях и да съкратят процеса на продажбата. В хотелиерството има сезонност и много често собственият отдел „Продажби“ се справя във висок сезон, но в периферията, в междинните сезони или някои дни от седмицата не успява поради липса на контакти, ресурси или знания.


            Ето 4 ключови начина от нашия опит, как може да печелим от работата с външен търговски офис и да ускорим продажбите:

 

Работата с външна фирма може да помогне за таргетирането на нови или недостатъчно разработени пазари

            Особено малките и средни хотели, но и големите комплекси, често имат затруднения да „разтеглят“ собствените си търговци, за да покрият различни региони от страната или да достигнат до взимащите решения в големите компании, които искат да привлекат. Не е изключение и ситуацията, при която има търсене, което не успяват физически да посрещнат и губят продажби.


            Като част от маркетинговата стратегия, външният отдел „Продажби“ може да се фокусира върху корпоративните клиенти или онлайн продажбите, географски пазари или продукти, които изискват по-голямо внимание. Междувременно, хотелите могат да използват опита на външната специализирана фирма за тестването на подходи в продажбите и позиционирането на продукта, които не биха могли да извършат сами. Фирма с повече опит и ресурси може да помогне за анализа на данните и резултатите, преди да се предприемат стъпки към по-голямата част от клиентите. Погледът на страничен човек често помага за фините настройки, за който сами не се сещаме поради близостта си до продукта.

 

Аутсорсингът на продажбите може да помогне да надскочите някои ограничения поради непознаване на технологиите

          Да инвестираш в последните технологии е едно на ръка. Да познаваш в детайли възможностите им и кога, как и защо да ги ползваш – съвсем друго😊. Не е достатъчно само да притежаваш инструмент, важно е да знаеш, как правилно да го използваш и да си амбициозен да постигнеш максимума с него. Затова са нужни експерти, които следят ежедневно (еженощно) новостите и имат различни продукти и пазари да експериментират. Много от новостите идват с известно закъснение при нас, но познаването и правилното прогнозиране ни дава конкурентно предимство.


          Специализираните фирми разполагат с достъп до платени източници на статистически данни и маркетингова информация за отделни пазари и дестинации, което не би било оправдано като разход за самостоятелен хотел. Постоянният достъп до аналитични инструменти може да подобри резултатите чрез по-добро планиране на периода от деня, седмицата и месеца, когато да се извършат определени дейност. Или да имат по-широк достъп до информация за поведението на клиентите, тенденциите в търсенето – за да не се паникьосват излишно и да реагират с погрешно сваляне на цените. Експертите ще знаят, в кой момент това няма да доведе до увеличени продажби, а единствено до ниски приходи. Достъпът до данните от проучванията на нуждите на потенциалните клиенти, умението правилно да се анализират, инструментите за измерване справянето на служителите и яснотата кога са нужни действия за коригиране, биха подкрепили мениджмънта за постигане на оперативните и бизнес целите.

 

Аутсорсингът на продажбите може да помогне за „разчупване на рамката“

          Външната фирма може да промени играта по много по-директен начин, отколкото собственият отдел „Продажби“. В реалността много компании се движат по „утъпкани пътища“. Повечето вътрешни отдели забравят да комуникират активно с другите отдели. Допълнително, всеки екип се капсулова в оперативната дейност и губи поглед върху голямата картина. Външният екип е по-отворен да работи с всички отдели, за да подобри резултатите от усилията си. Често има възможност да работи по-бързо и фокусирано, защото не е ангажиран с разностранни задачи, за разлика от собствения отдел. Обикновено разполага и с повече лични контакти в бранша и с едно обаждане се решават въпроси, които са затруднявали хотелския екип.


Не на последно място може да подкрепи пускането на нови продукти и услуги

          Едно от най-големите предимства на работата с външна специализирана фирма е достъпът до нейния опит с експериментирането на нови кампании и промоции като част от тяхната стратегия за продажби. При изготвянето на определена оферта или предлагането на продукт или услуга, безценна е консултацията относно пазара, цените, жизнения цикъл на продукта. Това може да ни предпази от загуби по метода Опит-Грешка, негативните отзиви на гостите и дори ненужни инвестиции в ресурси и време, когато няма да успеем да получим желаната цена.

 

           Дори не застъпваме тук темата за все по неподготвените (неграмотни) и липсващи кандидати за работа в собствен отдел. За липсата на време и финансови възможности да инвестираме в обучение и тренинг и скоро след това младите хора да ни напуснат, поради липсата на финансови и по-лошо нефинасови мотиватори, каквито може да предложи една специализирана фирма на своите търговци.
         

          Работата ни като консултанти ни изправя при почти всички хотели, с които работим, пред нуждата от помощ за увеличаване на заетостта и приходите. Вече официално обединяваме сили, компетентност, опит с Пропърти Мениджмънт БГ, за да предложим комплексен продукт за хотелиери и да помагаме освен като консултанти и обучаващи – с услуга „Маркетинг и Резервации“. Взаимно се допълваме с нашата силна страна в оперативния мениджмънт и тяхната в продажбите. Знаем, колко е трудно, когато не са в синхрон.


За повече информация пишете на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

или да се чуем +359 886 66 50 50!